MÓDSZEREK


Mi az a különleges segítség és érték, amit Ön tőlem kaphat?

A sokszínűséget, sokoldalúságot, rugalmasságot, kiemelt figyelmet és nem utolsó sorban azt a széles tárházat, többféle technikát, ami a rendelkezésemre áll, és ami a találkozásokat személyre szabottá ugyanakkor különlegessé és egyedivé teszik.


A tanácsadás, konzultáció olyan problémák esetében javasolt, amelyeket nem tud megoldani, amelyekhez nincs elég információja, rálátása. A tanácsadás során a cél nem az, hogy valamire rábeszéljem a tanácsot kérőt, hanem, hogy segítséget nyújtsak az alternatív megoldási módok felismeréséhez, a saját döntés meghozatalához.


A segítő beszélgetés, pszichológiai-, mentálhigiénés tanácsadás célja az emberi értékek megtalálása, a belső erőforrások feltárása, a lélektan humanizálása. Segít a probléma megfogalmazásában, megértésében, az érzelmi gátak feloldásában. A beszélgetések bizalmas, elfogadó légkörben zajlanak, mely kellemes tapasztalás, de az önmagunkban zajló belső folyamatok és bizonyos igazságok felismerése néha fájdalmas élmény, így a feldolgozások időszaka nehéz lehet, kitartást és türelmet követelhet, melyekhez szintén maximális támogatást nyújtok.
Az ülés időtartama 2x60 perc, alkalomról-alkalomra szerződünk.


A szupervízió a szakmai személyiség, - és az érzelmi intelligencia fejlesztésének leghatékonyabb eszköze. Olyan lélektani munkaforma, ami konkrét esetekkel dolgozik, célja a személyes-, szakmai- és szervezeti kompetencia, és hatékonyság növelése, szem előtt tartva a felgyorsult világunkban oly fontos mentális egészség megőrzését és a munkahelyi kiégés megelőzését. A szupervizor az önreflexiót, reflexiót középpontban helyezve segíti a szupervizáltat a vakfoltjainak a feltárásában, a viselkedése mozgatórugóinak a megismerésében, ami által a szupervizált sokkal tudatosabban képes reagálni, befolyásolni és irányítani a helyzeteket, személyeket, döntéseket. Ez egy valódi személyre és helyzetre szabott tapasztalati tanulást és tanítást tesz lehetővé, aktív jelenléttel, biztonságos térben, ami mozgósítja a szupervizált belső erőforrásait, és kimagasló eredmények elérésére sarkalja.
Ez történhet egyénileg, csoportosan illetve team szupervízió formájában.
Minimum 5+2 ülésből álló (min. 7x1,5 óra)


A hipnoterápia a transz kialakításával kezdődik, amit a transz jelenségeinek kreatív alkalmazása követ, majd számos feltáró módszer, amelyek a célok megvalósítása felé való gyors előmozdulást szolgálják.


A hipnózis tudományosan igazolt, hatékony technika, melynek segítségével elősegíthetjük és felgyorsíthatjuk a kívánt változást testi-lelki jólétünk érdekében. A hipnózis esetében az ok(ok),a probléma forrásának a feltárása a cél, mely elvezet a probléma gyökerének a felismeréséhez, megértéséhez és amelynek segítségével eljuthat a megoldáshoz.


A coaching egy személyre szabott tanácsadási forma, célirányos eszköz a változáshoz,ahol a coach a kliens erőforrásaira támaszkodva (képességek, gondolatok, belső értékek) támogatja az egyént a fejlődésben. Fejlesztő, nevelő, edző jellegű tevékenység, ahol a klienst egy meghatározott cél elérésében segítjük. Vannak bizonyos életterületre, szerepkörre specializált coachok (felsővezetői, üzleti, magánéleti stb). Én személy szerint a teljességre törekszem, a kliens bármelyik életterületén, szerepkörében megjelenő elakadásáról, továbbfejlődéséről is legyen szó.
A tapasztalati tanulásnak ezen a szintjén a kliens(coache) közelebb jut Önmaga és Mások (tudatos és tudattalan reakcióinak) megértéséhez, ami egyben motiválja őt a további tanulásra, cselekvésre, fejlődésre, segítve őt abban , hogy önmagából és másokból is a legjobbat hozza ki, ugyanakkor empátiával és segítőkészséggel (másokkal együttműködve és mások tudását is hasznosítva) tud a célok megvalósítására fókuszálni. A coaching folyamatban a kliens kompetenciái erösödnek: önbizalom, önfegyelem, motiváció, kommunikáció és asszertivitás, együttműködési készség, empátia, konfliktuskezelés, megoldásközpontú gondolkodás stb.
Ez történhet egyénileg, csoportosan illetve team coaching formájában.
Minimum 5+2 ülésből álló (min. 7x1,5 óra)


A Vezetésfejlesztés - a pozitív pszichológia eszközeivel: döntés,- döntéselőkészítés; munkahelyi kihívások kezelése; vezetői kompetencia fejlesztése; konfliktuskezelés; belső erőforrások felismerése,-mozgosítása; hatékony kommunikáció fejlesztése; megoldásközpontú gondolkodás; e-kori vezetői szemléletmód kialakítása; vállalati kultúra felülvizsgálata; együttműködési,- kapcsolati,- vezetésstratégiai, illetve cégvezetői kérdések megvitatása;a múlt/jelen/jövő-vel kapcsolatos kérdések, tapasztalatok megbeszélése a hatékonyabb működés, együttműködés és tanulás érdekében.


Szervezetfejlesztés Stresszkezelés - relaxációs technikák és a hipnózis eszköztár felhasználásával történik, egyénileg vagy csoportos keretek között Erőszakmentes kommunikáció - szuperviziós eszközökkel, sajátélmény; tapasztalati tanulás; én-közlés, egyénileg vagy csoportos keretek között.


A preventív relaxáció célja a teljes ellazulás megtapasztalása és a különböző relaxációs technikák elsajátítása. Ezt lehet egyénien vagy csoportosan is alkalmazni.

A relaxáció szó szerint ellazulást jelent, de ebben az esetben természetesen nem csupán a köznapi értelemben vett lazításról van szó. Ezek olyan eljárások, amelyek az izomtónus szabályozásán alapulnak. Testi gyakorlatok segítségével, idegrendszeri kapcsolási mechanizmusok közvetítésével érjük el a lelki nyugalmat, kiegyensúlyozott közérzetet. Ez fiziológiai, élettani szinten is pihentető, regeneráló hatású, amelyhez pszichológiai szinten kellemes érzelmi állapot, feszültségmentes nyugalom társul.


Tartson velem, hogy át tudjam Önt segíteni a változásokon,
legyen azok gyökere érzelmi, vagy értelmi!
Az embert nem lehet megtanítani semmire,
de segítheted,
hogy önmaga találja meg a választ!

(Galileo Galilei)

Mi a segítő beszélgetés?

Egy személyközpontú megoldás. A segítő beszélgetés azonban nem azonos a baráti beszélgetéssel.


Az ember életében gyakran adódik olyan helyzet, amikor válságba kerül. Ilyen helyzetek lehetnek a kamaszkor kudarcai, a szerelmi csalódások, a munkahelyi problémák, a párkapcsolati problémák, a gyász és számos nehézség, amellyel az embernek meg kell küzdenie. Sokan sikeresen veszik az akadályokat, de akadnak szép számmal olyanok is, akik ilyenkor csődöt mondanak.
Ez az állapot nem kóros, de ha hosszú ideig fennáll, akkor könnyen alakulhatnak ki a személynél különféle pszichés betegségek és sok esetben testi betegségek is követik a lelkieket. A segítő beszélgetés az ilyen élethelyzetekben nyújt támaszt.


Itt a visszajelzés, visszatükrözés történik a kliens érzéseit, meglátásait, gondolatait illetően. Nincs vájkálás,- kutakodás,- kérdezés,- értelmezés,- moralizálás,- ítélkezés. Abból a szemléletből indul ki, hogy az ember önmaga legjobb ismerője és képes saját problémái megoldására, amennyiben támogató, elfogadó és szerető környezetbe kerül. Célja, hogy a személy önmagához való viszonya vagy a belső lelki folyamatai átdolgozásra kerüljenek és a problémáját saját maga képes legyen, e támogató környezet hatására, felismerni és hatékonyan megoldani.


Célja:
Önvizsgálatra készteti a segítségkérőt, önmagát, másokhoz fűződő kapcsolatait, motívumait, szükségleteit illetően.
Önfeltárásra késztet, képességeinket, készségeinket, személyes erőforrásainkat illetően. Így a segítségkérő felismerheti saját értékeit, ezáltal is fokozva önbecsülését.
Céljai közé tartozik az önirányítás, a felelős döntéshozás, a tervezés képességének fejlesztése.


ÁRAK
Óradíjam minden esetben 12.500.-Ft (az alkalmazott módszerektől függetlenül), ami alkalmanként (ülésenként) 25.000.-Ft.