BEMUTATKOZOM


Nemes Hajnal fotója

NEMES HAJNAL

A nevem Nemes Hajnal HTIA klinikai hipnoterapeuta, pszichológiai tanácsadó, egyetemi diplomás mentálhigiénés szakember, szupervizor és coach végzettségeim mellett közgazdász diplomával is rendelkezem (az egyéni, csoportos, tanácsadás mellett az üzleti,- intézményi életben is jelentős ismereteket, tapasztalatokat szereztem). Az emberi elme működése, ezen belül is a tudattalan mozgatórugók felismerése, azok tudatosítása, megváltoztatása és újraprogramozása a kiemelt szakterületem. Bármilyen területen is dolgozom, függetlenül az alkalmazott módszerektől, a cél a változás, az emberekben rejlő, többnyire kiaknázatlan potenciálok felismerése és beteljesítése, legyen az egyéni tanácsadás, csoportos foglalkozás, vezetőképzés vagy intézményekkel való munka.


A mentálhigiénés-, pszichológiai, szuperviziós-, coaching eszköztár alkalmazásán túl, egyedileg alkalmazom a (H.T.I.A) kanadai hipnózis intézet speciális hipnózis technikáit, egyéni és csoportos formában.


Eddigi szakmai sikereimet, az ügyfeleimtől kapott elismeréseket, elsősorban az elme működésének mélyebb megismerése, és az emberi kapcsolatok gyógyító ereje iránti mély elköteleződésemnek köszönhetem, a különböző szakképzéseim, szakmai gyakorlataim során szerzett tudás és képességek ötvözésén kívül.


A folyamatos tanulás elkötelezett híve vagyok, ennek érdekében rendszeresen egyetemi képzéseken, szakmai konferenciákon, külföldi szakmai utakon veszek részt, valamint a hozzám forduló kliensek tapasztalataiból merítek újabb és újabb ismeretet és motivációt.


Az évtizedek alatt tanult módszerek széles tárházát személyre szabottan alkalmazom klienstől, esettől és szerződéstől függően, a tapasztalati tanulás kiemelkedő hatékonyságával ötvözve. Igaz, hogy sok helyen, sok mindent tanultam (és ez még nem ért véget), de a legtöbbet mégis azoktól kaptam, akiknek az évek során segíthettem, és akiket a változás útján kísérhettem.


2018 óta, a MCSZSZ (Magyarországi Coach Szervezetek Szövetsége) tanácsadó testületének tagjaként is dolgozom, annak érdekében, hogy a magyarországi coach szakemberek számára is egyértelmű és széles körben elfogadott szakmai és etikai irányelveket alakíthassunk ki.


Több egyetemi tanulmányomat a Károli Gáspár Református Egyetemen (KRE) folytattam, ahol a tanulás, tanítás, számomra új értelmet nyert, köszönhetően a nagyszerű oktatóimnak és alkalmazott oktatási módszereiknek.


Mivel a munkám során azt tapasztaltam, hogy a legtöbb problémát az emberi-, társas kapcsolatok hiánya, a nem megfelelő kommunikáció (illetve a közösségi, találkozási terek hiánya) okozza, ezért elhatároztam, hogy az önismeret fejlesztésére összpontosítva, a tudásmegosztást előtérbe helyezve, létrehozok egy kapcsolati háló építésre (emberi és szakmai kapcsolatok) is alkalmas környezetet. Így régi vágyam teljesült azzal, hogy megalakíthattam a Mentál-Mentor Egészség-pszichológia és Oktatási Központot, különböző területeken dolgozó szakemberek bevonásával. A célom egy igényes, magas szakmai színvonalat képviselő, az emberi értékekre építő, közösségi és szakmai tér létrehozása, ahol a magánemberek és a szakemberek is megtalálják a nekik megfelelő közösséget, egyaránt válogathatnak a sokszínű működési formák közül, és tehetnek a saját mentális egészségük megőrzése,- fenntartása,- és visszaállítása érdekében, a sikeresebb és boldogabb életért. Ehhez különböző egyéni és/vagy csoportos tanácsadási lehetőségeket, foglalkozásokat, programlehetőségeket, tréningeket, hetvégi programokat, elvonulási lehetőségeket, előadásokat, valamint speciális önfejlesztő,- kapcsolatépítő klubokat és egyéb formában igénybe vevő lehetőségeket biztosítunk a jelentkezők számára, online és offline formában egyaránt (bővebben a www.mental-mentor.hu oldalon).


Célom továbbá, hogy az egyének önismeretének fejlesztésével támogassuk azt a magatartásformát, hogy Magyarországon is értékként tekinthessünk arra, ha kiállunk saját Magunkért (saját gondolunkért, érzéseiénkért, véleményünkért) és Egymásért. Az ehhez szükséges, megfelelő kommunikáció elsajátításában, és a megfelelő kepességek megszerzésében, a Mental Mentor Centrum rendelkezésére álló szakmai teammel karöltve, az egyéneket támogatjuk, fejlesztjük.


Mária Rádió - Nemes Hajnal

Mária Rádió - Nemes Hajnal - Függő kérdések

Munkásságom meghatározó részét képezi, hogy több éve műsorvezetőként dolgozom a Mária Rádió, Függő Kérdések című műsorában, ahol élő adásban beszélgetünk a függőségekről és az abból való szabadulás lehetőségeiről. A függőség körülvesz bennünket, jelen van a mindennapjainkban, így fontos, hogy minél többet beszéljünk a megelőzésről és a gyógyítási lehetőségekről.A Rádió Q Tézis, antitézis, szintézis című műsorába Domján András kollégámmal, Kiss József Zsolt műsorvezető vendégei voltunk.Több alkalommal voltam vendégelőadó az Evernessen, ami Európa legnagyobb önismereti és életmódfesztiválja, ahol a hipnózisról, annak működéséről és a lehetséges változásokról tartottam előadást, bemutató gyakorlatokkal kiegészítve. A hipnózis továbbra is a napi munkám szerves részét képezi, mivel gyors és hatékony eszköznek bizonyult az évek során a változás generálásában.


A hipnózis elméleti és gyakorlati ismereteit (több száz órában), a világ egyik legmagasabb színvonalú, hipnózist oktató intézményében, a kanadai HTIA szervezésében sajátítottam el, kiegészítve azokat, a más neves oktatóktól tanultakkal.


A megszerzett hipnózis ismereteim, főként Gil Boyne (A Hipnózis Világszövetség az Évszázad hipnotizőrének nevezte ki), Dave Elman, Milton H. Erickson és Dr. John Butler munkásságához kötődnek. A fent megnevezett terapeutákat a hipnózis legnagyobbjai között tartják számon a világon, és számos módszer és újítás kötődik a nevükhöz.


John Butler és Nemes Hajnal

John Butler és Nemes Hajnal

Külön megtiszteltetés volt számomra, hogy személyesen megismerhettem és tanulhattam Dr. John Butlertől, aki megalapítója a Hypnotherapy Training Institute of Britain (HTIB), és a hipno-operálás-nak. Klinikai hipnózis-alkalmazásokat több mint 20 éve tanít kollégiumokban, lektúrázik orvosi és pszichológia körökben, orvosi idegkutatási területen, és számos egyetemi fakultánsokon.
Több mint 30 éve, főrendezője volt az első hipnoterápia konferenciának. A hipnoterápia iskolák, és az azokat képviselő bizottságok legrangosabb delegációival megalkotta a hipnoterápia magas színvonalú oktatásának követelményeit, és a hipnoterápia ön-szabályozását.
Munkáját 2004-ben hivatalos elismeréssel tüntette ki a National Confederation of Hypnotherapists / Nemzetközi Hipnoterapeuta Konfederáció.
Kun J. Attila és Gil Boyne

Kun J. Attila és Gil Boyne
Az évek során sokat tanultam Kun J. Attilától (Gil Boyne kiemelt tanítványa, barátja és munkatársa, a HTIA és ACHE hivatalos oktatója). Nagy szeretettel alkalmazom a Milton Erickson technikákat is (Confusion, Utilization, Indirect Suggestion, Binds, Double Binds, Methapors).
Kun J. Attila, Nemes Hajnal és Anny Slegten

Kun J. Attila, Nemes Hajnal és Anny Slegten

Továbbá lehetőségem volt személyesen megismerkedni és tanulni Anny Slegten HTIA igazgatójától is. Az általa oktatott hipnoterápia már átlépte a harmadik dimenzionális észrevételeket (pl. kor regressziós ismeretek a születéshez és születés előtti állapotba, halál közeli élmények, halál utáni lélek tapasztalatok, különböző előző élet regressziós gyakorlatok stb.).


Anny Slegtentől tanultam és sajátítottam el, a nevéhez köthető távoli hipnoterápia alkalmazását is (a surrogate/absentia a hipnoterápiában). A médium alkalmazása a hipnózisban techknikát Anny Slegten 1987-ben dolgozta ki, és addig senki más nem tanította a világon. Ezen technikák alkalmazása jelentőséggel bírhat a kómában levő emberek esetében, esetleg gyerekek és felnőttek részére, illetve mindazok számára, akik képtelenek kommunikálni.Gyerekként az elme hatalma állt az érdeklődésem középpontjában (kíváncsiságom az óta csak fokozódott), majd bekerülve a versenyszférába, az emberi kapcsolatokat ereje, maga az ember, mint közösségi tag és ugyanakkor, mint személyiség, egyedi és megismételhetetlen, megismerése, megértése és segítése került előtérbe.


Pszichológiai tanácsadóként arra kerestem megoldásokat, hogy hogyan lehetek a lehető leghatékonyabban az emberek segítségére. Olyan lehetőségek, módszerek, technikák, ismeretek után kutattam és sajátítottam el, amelyekkel hatékony és relatíve gyors segítséget tudok nyújtani a hozzám segítségért fordulóknak.


Ennek a keresésnek a kapcsán jutottam el a hipnózishoz is, ami számomra egy életre szóló elköteleződést és tanulást is jelentett.


Számos tudományos kutatási eredmény bizonyítja, hogy a rák, függőségek, szenvedélybetegségek, sőt majd minden krónikus betegség visszavezethető gyermekkori negatív élményeinkre, beidegződéseinkre és azok életünkre, viselkedésünkre és egészségünkre gyakorolt hatására. Az is köztudott dolog, hogy a korai élmények hogyan befolyásolják a stresszre adott reakcióinkat, s miként hat a saját magunkról, a világról és más emberekről alkotott képünk az egészségünkre.


Ahhoz, hogy hatékonyan tudjunk szembeszállni a manapság oly gyakori (stressz)betegségekkel, fontos, hogy felfedezzük gyermekkorunk mélyre eltemetett emlékeit, megértsük ezek felnőttkori következményeit és egy érettebb, több mindent átlátó személyiségen keresztül vizsgálva, lehetőségünk legyen a változásra.


A hipnózis, szükség esetén más módszerekkel is kiegészítve, kombinálva és megfelelően használva, az egyik leghatékonyabb módszer, melynek segítségével, az emberek tudatalatti erőforrásaikból erőt merítve, teljesebb, boldogabb, sikeresebb életet élhetnek.


Önmagad megreformálásához
először a rossz gondolatokat és szokásokat gyomláld ki magadból,
azután alakíts ki jó szokásokat!
Az élet szépsége a jó szokások kialakításától függ.
Ahhoz, hogy arathassunk, először vetni kell!


Számomra nem csupán az elakadások, pszichés megbetegedések és magatartászavarok megelőzése, fenntartása és visszafordítása a cél, hanem a megfelelő mentálhigiéné kialakításában, az egészségesebb rendszerek kiépítésében is szeretnék teret és segítséget nyújtani a mentális egészségük érdekében tenni akaróknak.


Modern társadalmunkban egyre nagyobb hangsúlyt kap az egészséges életmód, de itt főként a testi egészségen van a fókusz, ami azonban hosszú távon nem fenntartható a lelki és szellemi egészség nélkül. A mentális egészég megteremtése, fenntartása sok belső munkát igényel, amely olykor megrázó és fájdalmas is lehet, de mindenképpen célravezető. A belső munka során közelebb kerülhetünk, és egyre jobban megismerhetjük önmagunkat, információt kapunk a bennünk zajló lelki folyamatokról, ami által, személyiségünk fejlődik, önismeretünk gazdagodik, és ami végül elvezethet ahhoz, hogy egy gazdagabb, „minőségibb” életet élhessünk.


A cél az, hogy saját életünk kovácsai lehessünk, akiket már nem a múltban elfogadott hit és normarendszerek, a régi tudattalan berögződések irányítanak, hanem akik egy szabadabb, több mindent átlátó, érettebb személyiségen keresztül megvizsgálva és felülírva a múltuk berögződéseit, képesek egy új, szabadabb, boldogabb, sikeresebb jelent megvalósítani!


Ne felejtsd el, hogy Te alakítod az életed, nem pedig a körülötted levő valóság!


Van, hogy bizonyos dolgokon nem tudunk változtatni, de a dolgokhoz való viszonyulásunkkal mindig tehetümk a változásért!


Arra szeretnék mindenkit bíztatni, hogy merjen és tudjon is segítséget kérni, ha úgy érzi, hogy egyedül nem, vagy csak nehezen tud megbirkózni a mindennapi nehézségekkel, ami által számos, komolyabb betegség kialakulása megelőzhető.


Ha a múltadból egy árnykép eléd toppan, mosolyod fényével törj utat magadnak.
A sötétség csak a fény nélküli állapot, de a fényt Te magad sugárzod, ezért
beragyoghatsz mindent magad körül.