HIPNÓZIS


Lengő zsebóra

Mi a hipnoterápia?

A hipnoterápiai a transz kialakításával kezdődik, amit a transz jelenségeinek kreatív alkalmazása követ, majd számos feltáró módszer, amelyek a célok megvalósítása felé való gyors előmozdulást szolgálják.


A hipnoterápia egy természethű megközelítési mód, mely a kliens meglévő erőforrásainak felhasználásával próbál előrehaladni, és értelmes célokat megvalósítani.


A hipnoterápia általában drámaian gyors beavatkozásként mutatkozik meg, mely megerősíti és átalakítja a kliens saját kompetenciájáról és képességeiről alkotott érzéseit.


Mi a hipnózis?

A hipnózis egy rendkívül hatékony, ugyanakkor természetes eszköz a test és a tudat összehangolására. Egy megváltoztatott, mély, relaxációs tudatállapot, ami egyben egy nagyon kellemes élmény is, és amely során a figyelem erőteljesen összpontosul, és amelyben a tudattalan tartalmak hozzáférhetővé és átprogramozhatóvá válnak, megkereshetőek eltemetett emlékek, különböző viselkedésformák kiváltói, leküzdhetjük félelmeinket, rossz szokásainkat, de felkészülhetünk például egy műtétre, szülésre, vizsgára, előadásra is. Tehát a hipnózis egyértelműen az elmének egy olyan formájú befolyásolása, amikor az alany transzban van, de mégis egy tudatos állapotban is marad. Ha valamilyen traumán, vagy kiváltó eseményen megyünk át, a kritikus tényező félresöprődik, a nem analitikus tudatalatti viszont egy olyan érzelmekkel átszőtt hiedelmet teremt, mely a felnőtt életünket is végigkísérheti. Gondolataink lecsendesítésével és a hipnotikus állapot megismerésével szemünk elé tárul az az énünk, amelyről mindig is álmodtunk. A hipnózis több, mint egy relaxálás közben elmondott szöveg. Az élet hiánytalan élvezetét jelenti, - olyan módszer, amelynek segítségével nem csupán jelenünket, de jövőnket is alakíthatjuk.
A hipnózis tudományosan igazolt és hatékony technika, melynek segítségével elősegíthetjük és felgyorsíthatjuk a kívánt változást, testi-lelki jólétünk érdekében.

A hipnózis segítségével, gyógyszer nélkül, a panaszok mögött álló lelki okok feltárásával és felismerésével, feldolgozásával érjük el a célt. A hipnózis erejével lehetséges, relatíve gyorsan, megtalálni és felszínre hozni és megoldani a problémákat.


Mire jó a hipnózis?

 • Segít a tudatalattiban rejtőző okokat feltárásában és a negatív érzések semlegesítésében.
 • Segít a korábbiaktól eltérő, új gondolatok elsajátításában.
 • Segít az emlékek és ezzel egyidejűleg a kapcsolt érzelmi tartalmak előhívásában.
 • Segít a régi kontraproduktív viselkedés alapjául szolgáló tudatalatti emlékek, forgatókönyvek, érzelmi viszonyulások átírásában, a gátlások feloldásában, a rosszul viselkedés gyors megváltoztatásában.
 • Segít a régmúltban gyökerező nyomasztó emlékek feldolgozásában, érzelmi tehermentesítésben, szorongásoldásban.
 • Segít a pozitív önkép kialakításában, és az optimista gondolkodásmód megtanulásában a pozitív jövőkép kialakításában.
 • Segítséget a logikus belátások, új szempontok észrevételében, ezáltal életünk megváltoztatásában.
 • Segít a személyek közötti kommunikációban, a játszmák felismerésében és azok felszámolásában.
 • Segít a problémák, konfliktusok, krízisek, zavarok esetén.
 • Segít az alternatívák és célkitűzések kidolgozásában, az egyén külső és belső erőforrásainak felszínre hozatalával és mozgósításával.
 • Segít betegség, veszteség, gyász esetén.
 • Segít a célok meghatározásában, az élet értelmének megtalálásában való támogatásban, a céltalanság közérzetének a meghaladásában.
 • Segít a figyelem ellenőrzés alatti tartásában, a koncentrációs képesség fokozásában.
 • Az önhipnózis megtanítása hozzásegíti Önt az otthoni relaxáció, a napi ellazulás megtanulásának leghatékonyabb módszeréhez.

Hogyan működik a hipnózis? Mi a célja?

A hipnózis egy csodálatos élmény. A hipnózis megdöbbentően pozitív változásokat képes eredményezni mind a fizikai, mind pedig lelki egészségünk területén, azaz drámai mértékben képes az öngyógyítás folyamatát felerősíteni. Legfőképp a belső harmónia visszaállításában játszik fontos szerepet.


A hipnózis tudományosan igazolt és hatékony technika, melynek segítségével elősegíthetjük és felgyorsíthatjuk a kívánt változást testi-lelki jólétünk érdekében.


Az ülés egy beszélgetéssel kezdődik, majd kellemes ellazulással folytatódik. A hipnotikus állapot létrejötte után különböző szuggesztiókkal javaslatokat kap a kliens. Ebben a megváltozott tudati állapotban fokozódik a szuggesztiók iránti fogékonyság.


Minden tapasztalat, az események, a tettek, a körülmények, a tudatalatti reakciói. A gondolat az akció kezdete. Amikor a tudatos éberségünk a realitásunktól elhomályosul, logikus gondolatainkat érzelmeink váltják fel, ez az a pont, amikor a hipnotikus transz elkezdődik. Hipnózisban megváltozik az agy működése, a kliens a hipnotizőr hangjára és a saját élményeire koncentrál, képzelete, érzelmei átélése és kifejezése élénkebbé válik, képes felidézni a problémája szempontjából érzelmileg hangsúlyos, de elfeledettnek hitt, a tudatos gondolkodás számára elzárt élményeket. Hipnózisban lenni egy élmény, varázslatos világba lép be olyankor az ember, melyben megtapasztalhatja csodálatos, belső világa rejtelmeit. Megismerheti tudatalattija működési mechanizmusait és tudását, élményét, új tapasztalatait később már egyedül is felhasználhatja élete minőségének jobbá tételére.


A hipnózis mérhető eredményei

 • megváltozik a viselkedése, és az adott személyekhez, dolgokhoz való hozzáállása,
 • megváltozik a konfliktuskezelő magatartása,
 • örömtelibben éli meg a mindennapokat, a sikereit,
 • társas kapcsolataiban nyitottabbá, elfogadóbbá, boldogabbá válik,
 • mások iránti bizalma, kapcsolata erősödik,
 • kommunikációja megváltozik és aktívvá válik,
 • érzéseit könnyebben, hatékonyabban tudja kifejezni, felismerni, megváltoztatni,
 • önértékelése, önbecsülése, önbizalma nő,
 • sokkal elfogadóbbá válik saját magával és a környezetével szemben is,
 • jobban a dolgok mögé lát, mivel már felismeri, a mögöttük lévő érzéseket, a régi elavult programokat, amelyek már nem szolgálják a továbblépésben, fejlődésben, és amelyeket sikeresen felhasznál az adott viselkedés, érzés, szituáció megváltoztatására,
 • felismeri saját erőforrásait, és megtanulja azokat mozgósítani az akadályok leküzdésére, a céljai elérésére,
 • önismerete növekedésének következtében, az elfogadás (önelfogadás) eredményeként sokkal inkább képessé válik a társaival való azonosulásra, együttműködésre, egymás segítésére,
 • a problémáit, nehézségeit, kudarcait megtanulja feladatként értelmezni és megoldani.

Mindenki hipnotizálható?

Aki aludni képes, az hipnózisba is tud kerülni. A hipnózis azonban nem alvás és nem is egy tudattalan állapot. Tudatunk mindig tisztában van azzal, hogy mit élünk át, függetlenül attól, hogy mennyire mély a hipnotikus transz, beleegyezően feladja a kontrollálást, félre áll az útból, és mint egy szemlélő figyeli a történteket, de bármikor közbeléphet, ha arra szükség van. Hipnózisban a személy teljes mértékben ura a helyzetnek, képes kommunikálni-, sőt erre kifejezetten szükség is van. Hipnózisban senki sem kényszeríthető olyan dolgok megtételére, amit éber tudatállapotban nem tenne meg.